Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Định luật 3 Newton

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vũ Phương Thùy (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 05-10-2009
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Phát biểu định luật II Niutơn ?
Câu 1 :
Kiểm tra bài cũ
Câu 2 : Chọn câu đúng :
Kiểm tra bài cũ :
A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động được.
B. Một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
Bài 15
ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 1
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 1
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 1
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 2
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 2
I. NHẬN XÉT
 Nhận xét
A tác dụng lên B
B tác dụng lên A
I. NHẬN XÉT
 Nhận xét
Nếu vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng lên vật A. Đó gọi là sự tác dụng tương hỗ ( hay tương tác ) giữa các vật
II. ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN
1) Quan sát thí nghiệm
A
B
II. ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN
1) Quan sát thí nghiệm
 Nhận xét :
II. ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN
2) Định luật
“Hai vật tương tác với nhau bằng những lực trực đối.”
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
- Luôn xuất hiện và mất đi đồng thời
- Lực và phản lực cùng loại ( nếu lực tá`c dụng là lực hấp dẫn thì phản lực cũng là lực hấp dẫn … )
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
- Lực và phản lực có cùng phương, cùng độ lớn, nhưng trái chiều nhau.
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
- Lực và phản lực có cùng phương, cùng độ lớn, nhưng trái chiều nhau.
- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì cùng tác dụng lên hai vật khác nhau.
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 01
Một quả bóng bay đến đập vào tường. Bóng bị bật trở lại, còn tường thì vẫn đứng yên. Như vậy có trái với định luật III Niu-tơn không ? Giải thích.
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 02
- Khi Dương và Thành kéo hai đầu sợi dây như hình vẽ thì dây không đứt.
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 02
- Nhưng khi hai người cùng kéo một đầu dây đó, đầu kia buộc vào thân cây thì dây lại đứt. Tại sao ?
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
Một vật đặt trên mặt đất nằm ngang. Có những lực nào tác dụng vàp vật, vào đất ? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau ? Có những cặp lực trực đối nào không cân bằng nhau ?
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
 
Gửi ý kiến